Szczegóły akcji

Książka do napisania dla Innowatorów i Tradycjonalistów - zdjęcie by Królowa Moli

Jak zachęcić dzieci i młodzież do działania?
Dać im „Książkę do... napisania”!

Misją projektu „Pisz i czytaj!” jest propagowanie pisma odręcznego, które w obecnym świecie nowoczesnych technologii w szybkim tempie zanika, a ma ogromne znaczenie w rozwoju młodego człowieka (szerzej o pozytywnych aspektach pisania odręcznego można przeczytać na blogu akcji „Pisz i czytaj!”).

W celu podtrzymania umiejętności pisania odręcznego (a co za tym idzie – prawidłowego rozwoju i twórczego myślenia młodzieży) zachęcamy szkoły i biblioteki do wzięcia udziału w projekcie.


Projekt „Pisz i czytaj!”

Biblioteka nabywa egzemplarz „Książki do... napisania” (dostępne są dwie wersje). Książka zostaje włączona do zasobów biblioteki.
Dzieci i młodzież wypożyczają ją na takich samych zasadach jak inne książki. W wypożyczonej „Książce” każdy możne wpisać swój wiersz, opowiadanie, reportaż, przygodę z wakacji czy udziału w imprezie (np. koncercie, wyjściu do teatru itp.) lub dowolny tekst, którym młody człowiek chce się podzielić z innymi.
Dodatkowo wpis można ilustrować ręcznie wykonanym rysunkiem, wyklejanką, czy też inną techniką, jaka młodemu twórcy przyjdzie do głowy. Praca może być anonimowa lub zakończona podpisem autora.

6Autor nowego wpisu oddaję książkę do biblioteki. Następny wypożyczający książkę czyta wpisy poprzedników i wykonuje własny.
W ten sposób młodzi autorzy (przyszli pisarze?) tworzą niepowtarzalną, unikatową książkę, która pozostaje w zasobach biblioteki.
Po jej zapisaniu powstaje następna, następna i... następna .

 

Jakie są społeczne zalety projektu „Pisz i czytaj!”?

  1. Bez zmuszania motywuje do pisania ręcznego.
  2. Poprawia ortografię i styl pisania (wiedząc, że będą nas czytali inni, staramy się pisać wyraźniej, z większą starannością ).
  3. Odkrywa predyspozycje oraz zdolności dzieci i młodzieży.
  4. Uczy dzielenia się z grupą swoimi umiejętnościami, talentami i uczuciami.
  5. Integruje zespół, klasę.
  6. Twórcy mają świadomość współudziału w projekcie, który przetrwa długie lata.
  7. Projekt uczy i zachęca do pracy po lekcjach.

Podczas egzaminów uczniowie nadal piszą ręcznie.

Pomóżmy im w tym – zaprośmy do pisania!

Fotografie na stronę wykonała autorka bloga Królowa Moli, zachęcamy do przeczytania jej opinii o „Książce do... napisania”.